آمار

شما اینجا هستید

بهشت و جهنم زرتشتی و اسلامی

آخرین هفته نامه صوتی موسسه طرحی برای فردا در سال 1392 ضمن تبریک عید نوروز و تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) به ابعاد دیگری از نسبت «اسلام گرایی و ملی گرایی» پرداخته و جنبه های مثبت و منفی فرهنگ ایران پیش از اسلام را به بحث گذارده است

طاووس بهشتآخرین هفته نامه صوتی موسسه طرحی برای فردا در سال ۱۳۹۲ ضمن تبریک عید نوروز و تسلیت شهادت حضرت زهرا(س)  به ابعاد دیگری از نسبت «اسلام گرایی و ملی گرایی» پرداخته و جنبه های مثبت و منفی فرهنگ ایران پیش از اسلام را به بحث گذارده است . در مقاله شفاهی پیشین (بخش نخست «اسلام و ایران» )به پرسشهای مهمی پاسخ داده شد.(این مباحث درمنابعی چون  خدمات متقابل اسلام و ایران و … نیز قابل پیگیری است )

همچنین به کلمات فارسی در قرآن کریم و نیز آیاتی از قرآن در شان ایرانیان اشاره شد.در این نوبت به پرسشهایی دیگر از این قبیل پرداخته می شود:
۱)نسبت ملی گرایی و ایدئولوژی (ملت پرستی و نژاد پرستی ، خود یک ایدئولوژی غربی و غیر ایرانی است)
۲) آیا حضرت زرتشت (ع)،پیامبر و مصلح الهی بوده است؟
۳)”دوگانه پرستی” چگونه از آئین مغ ها و ایران پیشا زرتشت وارد آئین زرتشتی شد؟
۴)آریائیان چگونه سرزمین هند و ایران را از صاحبان اصلی و ساکنان باستانی ، گرفته وتصرف کردند؟
۵)نسبتی میان زرتشت با نژاد پرستی نبوده است؟
۶)انسان بودن خدا و خدا بودن انسان ، آئین غسل تعمید با خون گاو ، مراسم عشاء ربّانی (نان و شراب و تثلیث و ثنوی گری)چگونه از آئین هند و ایرانی “میترائیزم”وخورشید پرستی وارد مسیحیت در اروپا شد ؟
۷)جنگ خدایان چون خدای نور و روشنایی با خدای تاریکی و ظلمت ، چگونه وارد آئین زرتشتی شد و “توحید” را به “شرک”ثنویت (دوگانه پرستی) در ایران یا تثلیث(سه گانه پرستی)در مسیحیت کرد.
۸)چرا اصلاحات جناب زرتشت در ایران پیش ازاسلام ، شکست خورد ؟(ابهام مطلق در اسناد تاریخی زندگی جناب زرتشت و ابهام در مرزمیان افسانه وتاریخ )
۹)از”پرستش آتش” تا “احترام به آتش” ؟! از اساطیر هندی”گاو” محور تا گاو پرستی در مذاهب هند و ایرانی و آریایی
۱۰) کمیت و کیفیت “اوستا” در ابهام تاریخی و تناقض های محتوایی
۱۱)آخر الزّمان زرتشتی و هزاره گرایی درایران پیش از اسلام
۱۲)شباهتها و تفاوت های بهشت و جهنم زرتشتی و اسلامی
۱۳)زرتشتیان ، مردمی غالبا” آرام و نیکخواه
۱۴)زرتشتیان جهان ،رو به انقراض تاریخی و پایان جمعیتی
۱۵)”مزدک” ، “مانی” و شکافهای معنوی و اجتماعی در ایران زرتشتی
۱۶)برخی دیگر از اشتراکات و تفاوت های اسلام با آئین زرتشتی ، مزدکی و مانوی

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید