آمار

شما اینجا هستید

راه اصلاح فرهنگ

یقین بدانیم که مسیر اصلاح فرهنگ کشور از مسیر سازمان های فرهنگی نمی گذرد. آن چیزی که تاکنون فرهنگ کشور را حفظ کرده و حفظ خواهد کرد، حرکت های خودجوش جوانان مردمی بوده است. 

مهدی مولایی

یادداشتی از: مهدی مولایی آرانی

برای فرهنگ معانی مختلفی ذکر شده است و هرکدام از این تعاریف دارای مبانی نظری و پیامدهای عملیاتی خاص خود می باشد. فارغ از هر نوع تعریف برای فرهنگ، وظیفه حکومت است که تلاش کند فرهنگ مطلوب در جامعه حاکم شود. حتی در کشورهای لیبرال نیز حکومت تلاش می کند تا فرهنگ لیبرالی حاکم شود و همین طور در سایر مناطق. اما مسیر تحقق این هدف چگونه است؟

در جامعه اسلامی، وظیفه همگان است که برای تحقق فرهنگ مطلوب تلاش کنند(کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته). طی سالیان گذشته در برنامه ریزی های فرهنگی کشور، راه تحقق فرهنگ مطلوب در کشور از مسیر سازمان های فرهنگی گذشته است و حال آنکه این سازمان ها تنها به فکر نگهداری و حفظ حیات خود هستند!! دغدغه بسیاری از سازمان های فرهنگی به ویژه سازمان های دولتی در درجه اول پرداخت حقوق کارمند و حق ماموریت مدیران و حق الجسه روسا و کنترل ساعت ورود و خروج و حراست از اعضای سازمان است و در درجه آخر اگر بودجه ای باقی ماند کار فرهنگی نیز انجام می شود... سالیان سال است این مسیر طی شده و نه تنها فرهنگ مطلوب در کشور حاکم نشده که بسیاری از فرهنگ های غلط به واسطه روحیه سازمانی به وجود آمده است.

یقین بدانیم که مسیر اصلاح فرهنگ کشور از مسیر سازمان های فرهنگی نمی گذرد. آن چیزی که تاکنون فرهنگ کشور را حفظ کرده و حفظ خواهد کرد، حرکت های خودجوش جوانان مردمی بوده است. حرکت هایی با روحیه جهادی و نه روحیه سازمانی و اداری. حرکت هایی برای رضای خدا نه برای کسب رضایت مدیر و گزارش به مافوق. حرکت هایی با هدف اصلاح و هدایت مردم نه برای رفع مسئولیت اداری. حرکت هایی از روی بصیرت و فارغ از زمان نه از روی دستور و در محدوده ساعت اداری. حرکت هایی از روی عشق نه از روی زور. حرکت هایی دوستانه نه آمرانه. حرکت هایی که تصمیم گیری در آن بر اساس تکلیف است نه محاسبات مادی.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه‌ها

با سلام یادداشت نویسنده محترم خیلی قابل تامل است . امیداست مسئولین امر هم کمی به هوش بیایند
+1
-1
-1

دیدگاه جدیدی بگذارید