آمار

شما اینجا هستید

بستۀ صوتی«درس‌گفتارهای اقتصاد مقاومتی»

 اين درس‌ گفتارها حاصل سلسله جلساتی‌ست  که  توسط جناب آقای « دکتر عادل پیغامی » در باب تبیین نظریۀ اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری ​ سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ برگزار شده است.

اقتصاد مقاومتی

طاووس بهشت: اين درس‌ گفتارها حاصل سلسله جلساتی‌ست  که  توسط جناب آقای « دکتر عادل پیغامی » در باب تبیین نظریۀ اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری ​ سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ برگزار شده است. و به همت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید پس از ویرایش در اختیار علاقه‌مندان قرار مى گیرد.

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه اول) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه دوم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه سوم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه چهارم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه پنجم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه ششم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه هفتم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه هشتم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه نهم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه دهم) + گزیده صوت‌ها

KTjeApgLc_resize صوت کامل (جلسه یازدهم) + گزیده صوت‌ها

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید