آمار

شما اینجا هستید

چرا اقتصاد مقاومتی آن چیزی نیست که لیبرال‌ها می‌گویند؟!

 تغییر فرهنگ اقتصادی از جنس نصیحت و سفارش نیست که بخواهیم با تبلیغات بگوییم که قناعت داشته باشید و یا اینکه اهل کار باشید.

اقتصاد مقاومتی

يادداشتی از: محمد حسين سياح طاهری 
 

«فرهنگِ اقتصاد» به مجموعه باورها، ارزش‌ها و رفتارها و نمادها در حوزه ثروت اطلاق می‌شود که با تغییر یا تحول آن، اقتصاد نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد. پس هر گونه تحول مثبت یا منفی در فرهنگ که منجر به رشد یا تضعیف اقتصاد مقاومتی شود، در زمره «فرهنگ اقتصاد مقاومتی» جای می‌گیرد.

اما اقتصاد مقاومتی چیست؟ اگر تمام دانش انباشته و کتاب‌های مرسوم اقتصادی دنیا مورد بررسی قرار گیرد، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره اقتصاد مقاومتی به دست نخواهد آمد. به این دلیل که در متون و کتاب‌های اقتصاد، هیچ پیشینه‌ای نظری یا عملی مثلاً از تحریم بانک مرکزی یافت نمی‌شود و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، تعریف و چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. این امر بیانگر این است که در بررسی حوزه و مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی حتماً می‌بایست شرایط زمانی و مکانی ایران و به‌ویژه انقلاب اسلامی لحاظ شود و بر این اساس ساختار نظام اجتماعی کشور و الگوهای عمل مطابق با آن پایه‌ریزی شود.

اما متاسفانه به دلیل عدم توجه به بومی‌بودن مسئله اقتصاد مقاومتی، بدفهمی‌هایی مختلفی در رابطه با آن صورت گرفته است. بدفهمی‌هایی که به خاطر نفهمیدن مسئله و یا تفکر در چارچوب ادبیات رایج اقتصادی و اجتماعی موجود، گریبانگیر برخی مسئولان و صاحب‌نظران شده است.

 

 باید گفت که تغییر فرهنگ اقتصادی از جنس نصیحت و سفارش نیست که بخواهیم با تبلیغات بگوییم که قناعت داشته باشید و یا اینکه اهل کار باشید. تغییر این فرهنگ از جنس تغییر در عقاید و نگرش‌ها و همچنین ایجاد زیرساخت و بستر مناسب است. که کار کردن روی این مسئله مثل هر تغییر فرهنگی دیگری زمان‌بر و طولانی است. باشد که بتوانیم در این مسیر و هدف گام برداریم.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید