آمار

شما اینجا هستید

اربعین و چالش تئوریک دنیای غرب

مدرنیته و نظام سرمایه داری غرب که با انکار ارزش‌های الهی و با اعلام مرگ خدا، تمدنی بنا کرده که تنها ظاهری پر ابهت و بزرگ دارد و درون آن از مایه و ارزش خالی است.

یادداشت تحریریه

 

پیاده روی اربعین، صحنه‌ای زیبا از مناسبات و روابط و جوشش انسان‌هایی است از ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف و حتی معتقدان آیین‌هایی متفاوت که خالصانه ترین و عاشقانه ترین تعاملات بین انسانی را به نمایش می‌گذارد. این شدت خلوص و یکرنگی به حدی عمیق و پردامنه است که نظریه‌های علمی غربی که عمدتا مبتنی بر پایه‌های ماتریالیستی بنا شده است، از توصیف آن عاجزند. در واقع شکوه اربعین نظریه‌ای نو می‌طلبد تا بر اساس واقعیت‌های موجود در هستی، این خروش عظیم مردم را توضیح دهد…

اربعین و نمایش یک فراجنبش اجتماعی

اجتماع گسترده انسان‌هایی از سراسر جهان با ملیت‌ها و نژادهای مختلف و از اقشار، پایگاه‌ها و منزلت‌های اجتماعی گوناگون که در واقع می‌توان آن را به مثابه نمونه‌ای از جامعه بشری دانست، در کنار نمایش جلوه‌های مختلف فضائل اخلاقی همچون از خود گذشتگی و ایثار، صبر، یاری به هم نوع، محبت و عطوفت و صدها خصلت والای انسانی نشان از شکل گیری یک فراجنبش اجتماعی در سطح جهانی است که بشریت را به آرمانشهری عینی فرا می‌خواند.

ناتوانی نظریات جامعه شناسی در توصیف اربعین

پیاده روی اربعین کنشی از سنخ کنش‌های عقلانی معطوف به هدف نیست،  زیرا اساس کنش عقلانی معطوف به هدف، سود دنیویی است. در حالی که در پیاده روی اربعین به عنوان یک کنش، افراد کنش گر نه تنها به دنبال سود مادی نیستند بلکه تمام سرمایه مادی سالانه‌ی خود را برای این واقعه‌ی عظیم به میدان می‌آورند. به علاوه یکی از مهم ترین نکاتی که هر ساله در همایش پیاده روی اربعین مطرح است، خطرات جانی از سوی برخی مخالفان و دشمنان است. از این رو نمی توان با نگاهی مادی و سودگرایانه به تحلیل اربعین پرداخت.

کنش‌هایی که در روز عاشورا در کربلا در اوج زیبایی رخ داد، کنش‌های معطوف به هدف و به دنبال سود دنیوی نبود، بلکه کنش‌های عقلانی معطوف به ارزش‌های الهی بود، بر اساس این منطق، کنش، نه به دلیلِ سودآوری دنیوی، بلکه بر اساس پیروی از حق معنادار خواهد بود و کنش‌هایی را که در گردهمایی روز اربعین از کنش گران رخ می‌دهد باید باز تولید کنش‌های عاشورا دانست و بر اساس همان منطق تفسیر نمود.

اربعین و چالش تئوریک غرب

مدرنیته و نظام سرمایه داری غرب که با انکار ارزش‌های الهی  و با اعلام مرگ خدا، تمدنی بنا کرده که تنها ظاهری پر ابهت و بزرگ دارد و درون آن از مایه و ارزش خالی است. از آن جا که تمدن غرب این نظریات را به عنوان مقوم و پایه‌ی اصلی تمدن خود معرفی می‌کرد، اکنون با ناتوانی آن‌ها در تعریف و توجیه چنین حرکت عظیمی، تنها راهی که پیش روی آنان قرار دارد، سانسور است، به همین سبب است که اکنون رسانه‌های دنیا حداکثر سعی خود را بر تغییر جهت مخاطبان خود معطوف می‌کنند تا این جوشش بزرگ را از دیده‌ها پنهان دارند.

ظهور تمدنی جدید

فروپاشی نظریه‌های غربی و شکل گیری جامعه‌ای متحد در پیاده روی اربعین، نشانه‌ی شکل گیری تمدن و اقتدار جهانی نوینی بر اساس کنش عقلانی معطوف به ارزش است. اقتداری که آغازگاه آن، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و امتداد آن در اربعین حسینی قابل مشاهده است.

اربعین حسینی تبلور یک هم زیستی زیبا از نژادها و زبان‌ها و قومیت‌ها در یک سرزمین است که لازمه پدید آمدن یک تمدن جهانی است. ارزش‌های زیبایی که در تابلوی روز عاشورا ترسیم شد و زینب کبری(س) به تماشای آن نشست، این بار در همایش جهانی پیاده روی اربعین بازتولید می‌شود تا این بار، غربِ تشنه‌ی معنویت در کنار نظاره‌ی آن شاهد فروپاشی بنیان‌های مادیگرایانه‌ی نظریات خود باشد.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید