آمار

شما اینجا هستید

خون و عرق برای تحقق آرمان ها

آرمان های انقلاب اسلامی  همان آرمان های انبیاست و سرسلسله ی همه آنها این حقیقت است كه مردم با قسط و عدل زندگی كنند. تحقق این هدف متعالی نیازمند تلاش و مجاهدت است و کم کاری و سستی بر نمی تابد.

یادداشت از حمزه نجاتی

آرمان های انقلاب اسلامی  همان آرمان های انبیاست و سرسلسله ی همه آنها این حقیقت است كه مردم با قسط و عدل زندگی كنند. تحقق این هدف متعالی نیازمند تلاش و مجاهدت است و کم کاری و سستی بر نمی تابد.

 

همه عرصه های خدمت در جمهوری اسلامی عرصه جهاد و تلاش برای تحقق آرمان هاست و تجربه 38 سال گذشته نشان داده است انقلاب اسلامی تنها در عرصه هایی توفیق  بیشتر داشته که توانسته است از الگوی جهاد بیشتر بهره ببرد .  شهدای عرصه امنیت ، شهدای عرصه علم و فن آوری،  شهدای عرصه دفاع از مظلومین و حرم اهل بیت (ع) و اکنون شهدای عرصه سازندگی و فعالیت های محرومیت زدائی همگی گواهی بر این مدعا هستند.

 

 برای تحقق آرمان های انقلاب شهادت هدف نیست و انجام تکلیف هدف است اما یقینا مخلص ترین ها و موفق ترین ها در انجام تکلیف ،جام شهادت را سرخواهند کشید.

 

انقلاب اسلامی آن هنگام به آرمان های خود نزدیک خواهد شد که عرصه های مغفول آن مثل اقتصاد و تولید و فرهنگ و علوم انسانی و...  نیزعرصه خون و عرق باشد.

 این خون و عرق ها باید ریخته شود تا انقلاب عدالت گستر و منجی نهایی سهل الوصول تر به هدف برسد.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید