آمار

شما اینجا هستید

اختتامیه

آئین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری " ماه در برکه"

ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" در حسینیه شهدای گمنام سفیدشهر شهرستان آران و بیدگل در سه محور شعر، دلنوشته و کتاب کودک با تقدیر از برندگان این جشنواره به کار خود خاتمه داد.

ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" در حسینیه شهدای گمنام سفیدشهر شهرستان آران و بیدگل در سه محور شعر، دلنوشته و کتاب کودک با تقدیر از برندگان این جشنواره به کار خود خاتمه داد.

برگزاری اختتاميه طرح تابستانی والعصر 93

مراسم اختتاميه طرح تابستانی والعصر 93 مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدی(عج) با حضور مسئولين اعضای شركت كننده و خانواده هایشان در مسجد امام زمان(عج) برگزار شد.

مراسم اختتاميه طرح تابستانی والعصر 93 مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدی(عج) با حضور مسئولين اعضای شركت كننده و خانواده هایشان در مسجد امام زمان(عج) برگزار شد.

اشتراک در اختتامیه