آمار

شما اینجا هستید

امامزادگان

امامزادگان، ثروت معنوی برای بشریت

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

        امامزادگان، ثروت معنوی برای بشریت هستند/ وجود ۷۰ امامزاده در ۴۲ بقعه متبرکه شهرستان آران و بیدگل

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

        امامزادگان، ثروت معنوی برای بشریت هستند/ وجود ۷۰ امامزاده در ۴۲ بقعه متبرکه شهرستان آران و بیدگل

برگزاری کنگره حضرت محمد هلال بن علی(ع)

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت محمد هلال بن علی(ع) در سال جدید خبر داد.

امام زاده محمد هلال بن علی(ع)

معاون فرهنگی، اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت محمد هلال بن علی(ع) در سال جدید خبر داد.

اشتراک در امامزادگان