آمار

شما اینجا هستید

بسیج سازندگی

بهره برداری از دو طرح بسیج سازندگی در آران و بیدگل

دو طرح بسیج سازندگی در شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

دو طرح بسیج سازندگی در شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

اشتراک در بسیج سازندگی