آمار

شما اینجا هستید

تقدیر

توسعه کشور در گرو توسعه فرهنگ و هنر

فرماندار شهرستان آران و بیدگل از رئیس و کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان به خاطر کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد در سطح استان اصفهان بر اساس شاخص های ابلاغی سال ۱۳۹۸ تقدیر کرد.

رتبه برتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل در ارزیابی عملکرد استانی

فرماندار شهرستان آران و بیدگل از رئیس و کارمندان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان به خاطر کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد در سطح استان اصفهان بر اساس شاخص های ابلاغی سال ۱۳۹۸ تقدیر کرد.

تقدیر از کانون در نماز جمعه شهرستان

از کانون های  فرهنگی و هنری امام زمان(عج) و رهروان وصال در نماز جمعه آران و بیدگل تقدیر شد.

از کانون های  فرهنگی و هنری امام زمان(عج) و رهروان وصال در نماز جمعه آران و بیدگل تقدیر شد.

اشتراک در تقدیر