آمار

شما اینجا هستید

جام جهانی

فراخوان طراحی پوستر «جام جنایی»

نهضت مردمی پوستر انقلاب در آستانه روز جهانی قدس از ایده‌پردازان و طراحان گرافیک دعوت کرد تا با توجه به موضوعات و شعارهای مرتبط و با حرکتی سریع و انقلابی، پوستر تولیدی خود را به دبیرخانه نهضت ارسال نمایند.

فرخوان جام جنایی

نهضت مردمی پوستر انقلاب در آستانه روز جهانی قدس از ایده‌پردازان و طراحان گرافیک دعوت کرد تا با توجه به موضوعات و شعارهای مرتبط و با حرکتی سریع و انقلابی، پوستر تولیدی خود را به دبیرخانه نهضت ارسال نمایند.

بازگشت «امتداد» با جام‌جهانی در جبهه

هشتاد و سومین شماره نشریه امتداد با محوریت فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت تهیه شده توسط هیات تحریریه جدید از چاپ خارج شد.

امتداد

هشتاد و سومین شماره نشریه امتداد با محوریت فرهنگ، هنر و ادبیات مقاومت تهیه شده توسط هیات تحریریه جدید از چاپ خارج شد.

اشتراک در جام جهانی