آمار

شما اینجا هستید

جشنواره فیلم فجر

کدام جشنواره، کدام سینما، کدام فجر؟

 سوال اساسی این جاست که سی و سه سال زندگی سیمرغ سینمای ایران، چه آثاری در پیشبرد اهداف انقلاب داشته و کدام افق‌ها را نشانه گرفته است

 سوال اساسی این جاست که سی و سه سال زندگی سیمرغ سینمای ایران، چه آثاری در پیشبرد اهداف انقلاب داشته و کدام افق‌ها را نشانه گرفته است

دروغ به دروغ شستن محال آمد محال

مصدق خوب است به شرط آنکه کودتای آمریکایی –انگلیسی و شعبان بی‌مخ‌ها و پری بلنده‌هایش را به یاد‌ها نیاورد و شریعتی خوب است به شرط آنکه از دکتر و مهندس‌ها و فیلمساز‌های فرنگ رفته وطن فروش حرفی نزند. حتی امیرالمومنین را هم قبول داریم به شرط آنکه هزاران فتنه گر جامعه مسلمانان را در جمل و صفین و نهروان از دم تیغ نگذرانده باشد.

وحید جلیلی

مصدق خوب است به شرط آنکه کودتای آمریکایی –انگلیسی و شعبان بی‌مخ‌ها و پری بلنده‌هایش را به یاد‌ها نیاورد و شریعتی خوب است به شرط آنکه از دکتر و مهندس‌ها و فیلمساز‌های فرنگ رفته وطن فروش حرفی نزند. حتی امیرالمومنین را هم قبول داریم به شرط آنکه هزاران فتنه گر جامعه مسلمانان را در جمل و صفین و نهروان از دم تیغ نگذرانده باشد.

اشتراک در جشنواره فیلم فجر