آمار

شما اینجا هستید

حاج حسین خرازی

سیره مدیریتی حاج‌حسین خرازی کتاب شد

مدیر انتشارات دارخوین از استقبال مخاطبان کتب دفاع مقدس از کتاب «آقای مدیر» که درباره شیوه مدیریتی و فرماندهی شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین(ع) است، خبر داد.

شهید خرازی

مدیر انتشارات دارخوین از استقبال مخاطبان کتب دفاع مقدس از کتاب «آقای مدیر» که درباره شیوه مدیریتی و فرماندهی شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین(ع) است، خبر داد.

جملات قصار حاج حسین

8 اسفند ماه مصادف با سالگرد شهادت امیر سپاه اسلام سردار شهید حاج حسین خرازی فرمانده رشید و دلاور لشگر 14 امام حسین(ع)است. به این مناسبت جملات قصاری از آن شهید بزرگوار تقدیم می شود .

خرازی

8 اسفند ماه مصادف با سالگرد شهادت امیر سپاه اسلام سردار شهید حاج حسین خرازی فرمانده رشید و دلاور لشگر 14 امام حسین(ع)است. به این مناسبت جملات قصاری از آن شهید بزرگوار تقدیم می شود .

اشتراک در حاج حسین خرازی