آمار

شما اینجا هستید

دهه_هلالیه

تشریح ویژه برنامه های دهه هلالیه

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع)، از برگزاری ویژه برنامه های دهه هلالیه، در حرم مطهر اولین سفیر فاطمی در ایران خبر داد.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع)، از برگزاری ویژه برنامه های دهه هلالیه، در حرم مطهر اولین سفیر فاطمی در ایران خبر داد.

اشتراک در دهه_هلالیه