آمار

شما اینجا هستید

سالگرد

تجلیل از ائمه جمعه شهرستان آران و بیدگل

همزمان با پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه؛ فرماندار شهرستان آران و بیدگل طی دیدارهای جداگانه با ائمه جمعه شهرهای آران و بیدگل، نوش‌آباد،سفیدشهر این روز به آنان تبریک گفت .

تجلیل از ائمه جمعه شهرستان آران و بیدگل

همزمان با پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه؛ فرماندار شهرستان آران و بیدگل طی دیدارهای جداگانه با ائمه جمعه شهرهای آران و بیدگل، نوش‌آباد،سفیدشهر این روز به آنان تبریک گفت .

سومين سالگرد شهيد محرابی پناه برگزار می شود

مراسم سومین سالـــــگرد شهادت سروان پاســــــدار تکاور شـــــهید محمد محـــــــــرابی پناه در مسجد اعظم امامزاده محمد هلال(ع) برگزار می شود.

آقا محمد محرابی پناه

مراسم سومین سالـــــگرد شهادت سروان پاســــــدار تکاور شـــــهید محمد محـــــــــرابی پناه در مسجد اعظم امامزاده محمد هلال(ع) برگزار می شود.

اشتراک در سالگرد