آمار

شما اینجا هستید

شام غریبان

همنوایی با کودکان آل طه در فاطمی ترین حرم اهل بیت (ع)

آیین سنتی شام غریبان در شهرستان شهید پرورو آران و بیدگل و در فاطمی ترین حرم اهل بیت برگزار شد.

همنوایی با کودکان آل طه در فاطمی ترین حرم اهل بیت (ع)

آیین سنتی شام غریبان در شهرستان شهید پرورو آران و بیدگل و در فاطمی ترین حرم اهل بیت برگزار شد.

اشتراک در شام غریبان