آمار

شما اینجا هستید

شهید علی آقا سیفیان

آنها اولین شهدای کانون بودند

به مناسبت فرارسید سالروز شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده دو تن از شهدای موسس کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)آران و بیدگل بخش چند رسانه اي  طاووس بهشت پادكست زير را تقديم مي كند.

به مناسبت فرارسید سالروز شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده دو تن از شهدای موسس کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)آران و بیدگل بخش چند رسانه اي  طاووس بهشت پادكست زير را تقديم مي كند.

حضور بر مزار شهیدان سیفیان و ترکزاده

اعضای کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) در آستانه بیست وهشتمین سالگرد شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده  با اهدا تاج گل یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.

اعضای کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) در آستانه بیست وهشتمین سالگرد شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده  با اهدا تاج گل یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.

راه آسمان به روی بچه های ما باز شد

به مناسبت 28 سالگرد عروج ملکوتی شهید علی آقا سیفیان و محمد جواد ترکزاده از شهدای کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) شهرستان آران و بیدگل 

به مناسبت 28 سالگرد عروج ملکوتی شهید علی آقا سیفیان و محمد جواد ترکزاده از شهدای کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) شهرستان آران و بیدگل 

اشتراک در شهید علی آقا سیفیان