آمار

شما اینجا هستید

شهید مطهری

«خردنامه» با تصویری از نویسنده انقلابی منتشر شد

«خردنامه» همشهری با پرونده‌هایی با موضوع فلسفه هنر، عدالت‌پژوهی، الحاد سارتر و رابطه سیاست و عرفان روی کیوسکها رفته است.

«خردنامه» همشهری با پرونده‌هایی با موضوع فلسفه هنر، عدالت‌پژوهی، الحاد سارتر و رابطه سیاست و عرفان روی کیوسکها رفته است.

ویژگی‌های زمان رئیس مکتب شیعه

شهادت امام حسین(ع) در سال ۶۱ هجری و شهادت امام صادق(ع) در سال ۱۴۸، یعنی وفات‌های این دو امام ۸۷ سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین اعصار این دو امام در همین حدود ۸۷ سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلامی فوق‌العاده دگرگون شد.

شهادت امام حسین(ع) در سال ۶۱ هجری و شهادت امام صادق(ع) در سال ۱۴۸، یعنی وفات‌های این دو امام ۸۷ سال با یکدیگر تفاوت دارد. بنابراین اعصار این دو امام در همین حدود ۸۷ سال با همدیگر فرق دارد. در این مدت اوضاع دنیای اسلامی فوق‌العاده دگرگون شد.

تلخيص آثارشهید مطهری توسط خواهران

به منظور آشنايي بیشتر جوانان با  کتاب های استاد شهید مطهری گروه مطالعاتی آثار  شهید مطهری معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج)  اقدام به تشکیل كار گروهی جهت خلاصه نویسی كتاب های اين استاد فرزانه نموده است .

به منظور آشنايي بیشتر جوانان با  کتاب های استاد شهید مطهری گروه مطالعاتی آثار  شهید مطهری معاونت خواهران کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج)  اقدام به تشکیل كار گروهی جهت خلاصه نویسی كتاب های اين استاد فرزانه نموده است .

«نظریه فرهنگی استاد مطهری» منتشر شد

دو عنوان کتاب «نظریه فرهنگی استاد مطهری» و «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

شهید مطهری

دو عنوان کتاب «نظریه فرهنگی استاد مطهری» و «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

کتاب جدید شهید مطهری منتشر شد

کتاب «خدا در زندگی انسان» عنوان پنج جلسه سخنرانی استاد شهيد آيت‌الله مطهری در يکی از مساجد تهران در آستانه سالگرد شهادت آن استاد بزرگ منتشر شد.

خدا در زندگی انسان

کتاب «خدا در زندگی انسان» عنوان پنج جلسه سخنرانی استاد شهيد آيت‌الله مطهری در يکی از مساجد تهران در آستانه سالگرد شهادت آن استاد بزرگ منتشر شد.

اشتراک در شهید مطهری