آمار

شما اینجا هستید

مؤسسه طلوع

از قافله طلوع عقب نمانید

درس‌گفتارها در موضوعات متنوعی چون روانشناسی و سینما، اقتصاد اسلامی، تشکل‌های سیاسی دوران پهلوی، بررسی آراء و اندیشه‌های شهید آوینی، فهم و نقد متون تصویری پیشرفته، نشانه‌های آخرالزمان (رویکرد تمدنی به مهدویت) و تدوین (آشنایی با نرم‌افزار ادیوس) برگزارخواهد شد.

طلوع

درس‌گفتارها در موضوعات متنوعی چون روانشناسی و سینما، اقتصاد اسلامی، تشکل‌های سیاسی دوران پهلوی، بررسی آراء و اندیشه‌های شهید آوینی، فهم و نقد متون تصویری پیشرفته، نشانه‌های آخرالزمان (رویکرد تمدنی به مهدویت) و تدوین (آشنایی با نرم‌افزار ادیوس) برگزارخواهد شد.

ثبت‌نام کلاس‌های ترم بهار مؤسسه طلوع

مؤسسه طلوع ثبت نام ترم بهار خود را آغاز کرد. تمامی کلاس های اعلام شده از نیمه فروردین آغاز و تا اول خرداد به اتمام خواهد رسید . در این دوره حضور اساتید برجسته ای چون صفارهرندی، آیت الله قرهی، آیت الله کعبی، عبدالحسین خسروپناه، ذوعلم، وحید یامین پور، علیرضا مختارپور، موسی حقانی، محمد سرشار، محمد خوش چهره، رضا پورحسین، مازیار بیژنی، احمد ناطقی و ... فضای متفاوتی را نسبت به ترم های گذشته ایجاد کرده است.

طلوع

مؤسسه طلوع ثبت نام ترم بهار خود را آغاز کرد. تمامی کلاس های اعلام شده از نیمه فروردین آغاز و تا اول خرداد به اتمام خواهد رسید . در این دوره حضور اساتید برجسته ای چون صفارهرندی، آیت الله قرهی، آیت الله کعبی، عبدالحسین خسروپناه، ذوعلم، وحید یامین پور، علیرضا مختارپور، موسی حقانی، محمد سرشار، محمد خوش چهره، رضا پورحسین، مازیار بیژنی، احمد ناطقی و ... فضای متفاوتی را نسبت به ترم های گذشته ایجاد کرده است.

ثبت نام بهار ٩٣ موسسه طلوع حق

ثبت نام سومین سری از مجموعه دوره های ( به سوی تمدن اسلامی) در قالب دوره آموزشی بهار ٩٣ موسسه طلوع آغاز شد. متقاضیان شرکت در دوره ها می توانند به دو صورت حضوری و مجازی ثبت نام نموده و از جلسات کلاس استفاده نمایند.

طلوع

ثبت نام سومین سری از مجموعه دوره های ( به سوی تمدن اسلامی) در قالب دوره آموزشی بهار ٩٣ موسسه طلوع آغاز شد. متقاضیان شرکت در دوره ها می توانند به دو صورت حضوری و مجازی ثبت نام نموده و از جلسات کلاس استفاده نمایند.

اشتراک در مؤسسه طلوع