آمار

شما اینجا هستید

ماه در برکه

آئین اختتامیه ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری " ماه در برکه"

ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" در حسینیه شهدای گمنام سفیدشهر شهرستان آران و بیدگل در سه محور شعر، دلنوشته و کتاب کودک با تقدیر از برندگان این جشنواره به کار خود خاتمه داد.

ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" در حسینیه شهدای گمنام سفیدشهر شهرستان آران و بیدگل در سه محور شعر، دلنوشته و کتاب کودک با تقدیر از برندگان این جشنواره به کار خود خاتمه داد.

اعلام برگزیدگان ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه"

اسامی نفرات برتر و برگزیده ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" با محوریت عیدغدیر اعلام شد.

اسامی نفرات برتر و برگزیده ششمین جشنواره سراسری ادبی و هنری "ماه در برکه" با محوریت عیدغدیر اعلام شد.

دومین جشنواره ی ادبی «ماه در برکه» برگزار می شود

دومین جشنواره ی ادبی «ماه در برکه» در موضوع عید بزرگ غدیر و شخصیت امیرالمومنین(ع) برگزار می شود.

دومین جشنواره ی ادبی «ماه در برکه» در موضوع عید بزرگ غدیر و شخصیت امیرالمومنین(ع) برگزار می شود.

اشتراک در ماه در برکه