آمار

شما اینجا هستید

مراسم میلاد

برگزاری جشن ميلاد امام رضا(ع)

 مراسم بزرگ جشن ميلاد در حسينيه رضويه عباس آباد شهرستان آران وبيدگل برگزار شد

حضرت علی بن موس الرضا(ع)

 مراسم بزرگ جشن ميلاد در حسينيه رضويه عباس آباد شهرستان آران وبيدگل برگزار شد

اشتراک در مراسم میلاد