آمار

شما اینجا هستید

نواهای انقلابی

سرود: «مهمانی خون» گروه آباده برای حج خونین

بعد از کشتار حجاج در سال ۶۶، گروه سرود آباده «شقایق» را برای این جنایت و در همدردی با خانواده شهدای آن حادثه اجرا کرد که شنیدنش امروزه خالی از لطف نیست.

download

بعد از کشتار حجاج در سال ۶۶، گروه سرود آباده «شقایق» را برای این جنایت و در همدردی با خانواده شهدای آن حادثه اجرا کرد که شنیدنش امروزه خالی از لطف نیست.

اشتراک در نواهای انقلابی