آمار

شما اینجا هستید

هلال بن علی

توصیف زیبای جهانگرد اروپایی از آران و بیدگل

گردشگر مجارستانی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی مذهبی با پوشش اسلامی در حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع)، از آران و بیدگل به عنوان یک گوهر پنهان در ایران نام برد.

گردشگر مجارستانی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی مذهبی با پوشش اسلامی در حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی(ع)، از آران و بیدگل به عنوان یک گوهر پنهان در ایران نام برد.

طنین لبیک یا حسین (ع) در حریم پیام آور عاشورا

همزمان با اربعین حسینی، اجتماع بزرگ عزاداران هيئت های مذهبی آران و بيدگل در حرم هلال بن علی(ع) برگزار شد.

همزمان با اربعین حسینی، اجتماع بزرگ عزاداران هيئت های مذهبی آران و بيدگل در حرم هلال بن علی(ع) برگزار شد.

اشتراک در هلال بن علی