آمار

شما اینجا هستید

هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه شب عاشورا در هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه خوانی بدر رثای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب عاشورای محرم 94

نوحه خوانی بدر رثای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب عاشورای محرم 94

نوحه شب هشتم محرم هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه خوانی به یاد شهدا و حضرت علی اکبر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه  در شب هشتم محرم و یادواره شهدای محله عباس آباد

نوحه خوانی به یاد شهدا و حضرت علی اکبر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه  در شب هشتم محرم و یادواره شهدای محله عباس آباد

نوحه حضرت علی اصغر(ع) در هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه خوانی برای حضرت علی اصغر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب هفتم محرم سال 1394

نوحه خوانی برای حضرت علی اصغر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب هفتم محرم سال 1394

نوحه شب ششم محرم 94 هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه خوانی برای حضرت قاسم بن الحسن(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب ششم محرم سال 1394

نوحه خوانی برای حضرت قاسم بن الحسن(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب ششم محرم سال 1394

نوحه شب پنجم محرم 94 هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

نوحه خوانی شهادت حضرت حر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب پنجم محرم سال 1394

نوحه خوانی شهادت حضرت حر(ع) توسط مداح اهل بیت(ع) آقای حضرتی در حسینیه رضویه عباس آباد در شب پنجم محرم سال 1394

برنامه‌های عزاداری هیئت علی بن موسی الرضا(ع) و مسجد امام زمان(عج) در محرم

برنامه های عزاداری هیئت علی بن موسی الرضا(ع) و مسجد امام زمان(عج) محله عباس آباد آران و بیدگل اعلام شد.

باز این چه شورش است

برنامه های عزاداری هیئت علی بن موسی الرضا(ع) و مسجد امام زمان(عج) محله عباس آباد آران و بیدگل اعلام شد.

صفحه‌ها

اشتراک در هیئت علی بن موسی الرضا(ع)