آمار

شما اینجا هستید

هیات

فراخوان گرافیکی محیطی شعار «کرامتنا الشهادة»

جامعه ایمانی مشعر با هدف نشر نشان نوشته سراسری هیأت های کشور در فضاسازی شهری؛ نشان نوشته محرم 1395 را با عنوان شعار محوری «کرامتنا الشهاده » در حوزه گرافیک محیطی، طی یک فراخوان عمومی به مسابقه می­‌گذارد.‏

جامعه ایمانی مشعر با هدف نشر نشان نوشته سراسری هیأت های کشور در فضاسازی شهری؛ نشان نوشته محرم 1395 را با عنوان شعار محوری «کرامتنا الشهاده » در حوزه گرافیک محیطی، طی یک فراخوان عمومی به مسابقه می­‌گذارد.‏

اشتراک در هیات