آمار

شما اینجا هستید

پادکست

«اللهم رب شهر رمضان» با نوای حاج محمود کریمی

پادکست زیبایی از دعای «اللهم رب شهر رمضان» با نوای مداح اهل بیت (ع) حاج محمود کریمی

 

پادکست زیبایی از دعای «اللهم رب شهر رمضان» با نوای مداح اهل بیت (ع) حاج محمود کریمی

 

آنها اولین شهدای کانون بودند

به مناسبت فرارسید سالروز شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده دو تن از شهدای موسس کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)آران و بیدگل بخش چند رسانه اي  طاووس بهشت پادكست زير را تقديم مي كند.

به مناسبت فرارسید سالروز شهادت شهیدان سیفیان و ترکزاده دو تن از شهدای موسس کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)آران و بیدگل بخش چند رسانه اي  طاووس بهشت پادكست زير را تقديم مي كند.

گفته امام محقق خواهد شد

پادكست صوتی از سخنان دانشجوی شهيد علی سنجر آرانی پيرامون اطاعت از ولی امر و تحقق سخنان حضرت امام(ره) پيرامون آينده جنگ تحميلی

پادكست صوتی از سخنان دانشجوی شهيد علی سنجر آرانی پيرامون اطاعت از ولی امر و تحقق سخنان حضرت امام(ره) پيرامون آينده جنگ تحميلی

اشتراک در پادکست