آمار

شما اینجا هستید

کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)

در جلسه هفته دوم فروردین کانون چه گذشت؟

دومین جلسه هفتگی کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) در سال جدید پنج شنبه شب برگزار شد.

دومین جلسه هفتگی کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) در سال جدید پنج شنبه شب برگزار شد.

حسن سعدآبادی مدیر مسئول کانون شد

حسن سعدآبادی به عنوان مدیر مسئول جدید کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) آران وبیدگل انتخاب شد.

حسن سعدآبادی به عنوان مدیر مسئول جدید کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج) آران وبیدگل انتخاب شد.

صفحه‌ها

اشتراک در کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)