آمار

شما اینجا هستید

کمیته امداد امام خمینی

بازدید امام جمعه آران و بیدگل از کمیته امداد امام خمینی (ره)

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل سلیمانی امام جمعه آران و بیدگل از کمیته امداد شهرستان آران و بیدگل بازدید کردند.

بازدید امام جمعه آران و بیدگل از کمیته امداد امام خمینی (ره)

حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل سلیمانی امام جمعه آران و بیدگل از کمیته امداد شهرستان آران و بیدگل بازدید کردند.

اشتراک در کمیته امداد امام خمینی