آمار

شما اینجا هستید

مصطفی مولايی آرانی

تحصيلات: 
كارشناسي ارشد
سمت در كانون: 
مشاور هنري
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القران مكتب المهدي (عج)- عضو واحد سرود و آهنگ هاي انقلابي _ مسئول واحد تئاتر و هنرهاي نمايشي - مدير مسئول كانون - عضو هيئت تحريريه نشريه هلال - نويسندگي و كارگرداني بيش از 10 تئاتر و اثر نمايشي