آمار

شما اینجا هستید

بچه های مکتب

تاثیرگذارترین دانشگاهی که دیدم...

ماهنامه «بچه های مکتب» در جدیدترین شماره خود به مانند چند شماره گذشته در بخش گفت و گوی خود به سراغ مسئولین گذشته مجمع القرآن مکتب المهدی(عج) رفته است که مشاهده آن خالی از لطف نیست.

نعمت الله قبایی

ماهنامه «بچه های مکتب» در جدیدترین شماره خود به مانند چند شماره گذشته در بخش گفت و گوی خود به سراغ مسئولین گذشته مجمع القرآن مکتب المهدی(عج) رفته است که مشاهده آن خالی از لطف نیست.

«بچه‌های مکتب» یک ساله شد

هفتمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) ویژه آذرماه هم از راه رسید، آن هم همراه با جشن یک سالگی انتشار نشریه که در این شماره نقش ویژه‌ای دارد.

هفتمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) ویژه آذرماه هم از راه رسید، آن هم همراه با جشن یک سالگی انتشار نشریه که در این شماره نقش ویژه‌ای دارد.

«بچه های مکتب» ویژه آبان‌ماه از راه رسید

ششمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) ویژه آبان ماه هم از راه رسید.

ششمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) ویژه آبان ماه هم از راه رسید.

شماره پنجم«بچه های مکتب» منتشر شد

پنجمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) منتشر شد.

پنجمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» ماهنامه‌ی داخلی مجمع‌القرآن نوجوانان مکتب‌المهدی(عج) منتشر شد.

انتشار شماره چهارم«بچه های مکتب»

همزمان با شب شهادت امام جواد(ع) چهارمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» منتشر شد.

همزمان با شب شهادت امام جواد(ع) چهارمین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» منتشر شد.

شماره سوم «بچه های مکتب» منتشر شد

همزمان با شب شهادت امام صادق(ع) سومین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» منتشر شد.

همزمان با شب شهادت امام صادق(ع) سومین شماره از نشریه‌ی «بچه‌های مکتب» منتشر شد.

اینفوگرافیک: فهرست دشمنی های آمریکا

ماهنامه "بچه های مکتب" در جدیدترین شماره خود به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد اینفوگرافیکی با عنوان فهرست دشمنی های آمریکا منتشر کرده است که مشاهده آن خالی از لطف نیست.

فهرست دشمنی های آمریکا

ماهنامه "بچه های مکتب" در جدیدترین شماره خود به مناسبت سالروز کودتای 28 مرداد اینفوگرافیکی با عنوان فهرست دشمنی های آمریکا منتشر کرده است که مشاهده آن خالی از لطف نیست.

دومین شماره بچه‌های مکتب منتشر شد

 همزمان با شب‌های قدر دومین شماره  ماهنامه  «بچه‌های مکتب» به چاپ رسید.

 همزمان با شب‌های قدر دومین شماره  ماهنامه  «بچه‌های مکتب» به چاپ رسید.

ماهنامه "بچه های مکتب" منتشر شد

اولین شماره از دور جدید نشریه مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدی(عج) شهرستان آران و بيدگل با عنوان "بچه های مکتب" منتشر شد.

اولین شماره از دور جدید نشریه مجمع القرآن نوجوانان مكتب المهدی(عج) شهرستان آران و بيدگل با عنوان "بچه های مکتب" منتشر شد.

اشتراک در بچه های مکتب