آمار

شما اینجا هستید

خبر

آیه‌ قرآن زینت بخش ورودی اصلی دانشکده حقوق هاروارد آمریکا

مسئولان دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا به تازگی آیه ای از قرآن کریم را بر سردر ورودی این دانشکده قرار داده اند.

آیه‌ قرآن زینت بخش ورودی اصلی دانشکده حقوق هاروارد آمریکا

مسئولان دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا به تازگی آیه ای از قرآن کریم را بر سردر ورودی این دانشکده قرار داده اند.

اولین موزه اسلامی در شهر تاریخی «ونیز» تاسیس می شود

نخست وزیر ایتالیا از طرح جدید دولت برای تاسیس موزه اسلامی در شهر تاریخی ونیز خبر داد.

اولین موزه اسلامی در شهر تاریخی «ونیز» تاسیس می شود

نخست وزیر ایتالیا از طرح جدید دولت برای تاسیس موزه اسلامی در شهر تاریخی ونیز خبر داد.

صفحه‌ها

اشتراک در خبر