لحظه لحظه سرنوشت

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ اهالی پایتخت فرش ماشینی ایران، نقشی نو درانداختند./عکس:فاطمه ابراهیم پور

افزودن دیدگاه جدید