بچه های ایران

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛کودکان و نوجوانان برای تمرین مشق عشق به میهن در پای صندوق های رای  حضور یافتند./عکس:طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید