آمارهای جالب و شنیدنی از زبان سرپرست سازمان سنجش

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ سرپرست سازمان سنجش از جوانترین ومسن ترین داوطلب خانم و آقا در کنکور 1403خبرداد.

افزودن دیدگاه جدید