زنگ مهر و زنگ مقاومت و ایثار در مدارس آران و بیدگل به صدا در آمد (تصویر)

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ زنگ مهر و زنگ مقاومت و ایثار در مدارس آران و بیدگل به صدا در آمد./عکس: سید مجتبی هنرمند

افزودن دیدگاه جدید