پاسخ هر تجاوزی با قدرت ‌داده می‌شود‌

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت، سرپرست گروه ۸۴۰ موشکی شهید کبریایی ارتش با بیان اینکه تجهیزات ارتش در منطقه آران و بیدگل به منظور ارتقاء آمادگی برورسانی شد، گفت: عرضه اندام دشمنان در هر نقطه با قدرت پاسخ داده می‌شود./عکس: سید مجتبی هنرمند

افزودن دیدگاه جدید