روایتگری در یادمان شهدای هویزه

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ روایتگری سرهنگ حسین حلاجی برای کاروان نوش آباد و منطقه سفید دشت آران و بیدگل در یادمان شهدای هویزه 

فیلمبردار: محمد طاها نمکی
تدوین: ابوالفضل رحیمی

افزودن دیدگاه جدید