امربمعروف زیبا در شهر زیرزمینی نوش آباد

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛کاری زیبا از پرسنل شهر زیرزمینی و آمرین به معروف شهر نوش آباد برای دعوت به رعایت حجاب اسلامی با حفظ احترام، در شهر زیرزمینی نوش آباد شهرستان آران و بیدگل انجام شد.

انتهای پیام /محدثه سادات شمسی،فاطمه بی خوابی آرانی

افزودن دیدگاه جدید