نمایشگاه تخصصی مشاغل خانگی شهرستان آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛کارگاههای آموزشی در  نمایشگاه تخصصی مشاغل خانگی شهرستان آران و بیدگل به مناسبت هفته صنایع دستی برگزار شد.

افزودن دیدگاه جدید