این هفته تو کارگاه دختران بهشتی چی گذشت؟

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛دختران بهشتی در کارگاه چهارشنبه شب، مسافران قطار خدا بودند و با نعمت های خدای مهربون آشنا شدند.

افزودن دیدگاه جدید