پیاده روی بهترین ورزش است، خودت را به قدم زدن عادت بده

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ همایش پیاده روی نوجوانان با شعار"پیاده روی بهترین ورزش است، خودت را به قدم زدن عادت بده" برگزار شد./عکس: الهه عموصادقی

افزودن دیدگاه جدید