خلق آثاربزرگ در دستان کوچک دختران بهشتی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ این هفته پنج شنبه چهارم آبان دختران بهشتی درکارگاه کانون پرورش فکری کودکان با دستان توانمندشان آثاری زیبا خلق کردند./عکس: طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید