آمار

شما اینجا هستید

توسعه

راه اندازی ایستگاه تمام خودکار هواشناسی آران و بیدگل

ایستگاه تمام اتوماتیک هواشناسی به همت شهرداری آران و بیدگل راه اندازی می گردد.

راه اندازی ایستگاه تمام خودکار هواشناسی آران و بیدگل

ایستگاه تمام اتوماتیک هواشناسی به همت شهرداری آران و بیدگل راه اندازی می گردد.

اهمیت آینده‌پژوهی در توسعه شهرستان آران و بیدگل

را‌ه‌اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در راستای آینده‌پژوهی منطقه آران و بیدگل در شرایط سخت تحریمی و همچنین دوران شیوع کرونا حائز اهمیت و در دست بررسی و انجام است.

اهمیت آینده‌پژوهی در توسعه شهرستان آران و بیدگل

را‌ه‌اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در راستای آینده‌پژوهی منطقه آران و بیدگل در شرایط سخت تحریمی و همچنین دوران شیوع کرونا حائز اهمیت و در دست بررسی و انجام است.

خاک آران و بیدگل از طلاست

رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل گفت: این شورا  افزون بر سه سال گذشته بنای خود را بر وحدت گذاشت و توسعه متوازن در همه نقاط شهر را به عنوان اولویت نخست دنبال کرد./عکس: فاطمه بصیرتی

خاک آران و بیدگل از طلاست

رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل گفت: این شورا  افزون بر سه سال گذشته بنای خود را بر وحدت گذاشت و توسعه متوازن در همه نقاط شهر را به عنوان اولویت نخست دنبال کرد./عکس: فاطمه بصیرتی

اشتراک در توسعه