آمار

شما اینجا هستید

زنگ انقلاب

به صدا درآمدن زنگ انقلاب

به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر، امروز ساعت ۹/۱۵صبح "زنگ انقلاب " در دبیرستان شهیدان عبداللهی با حضور مسئولین شهرستان آران و بیدگل به صدا درآمد.

به صدا درآمدن زنگ انقلاب

به مناسبت آغاز ایام الله دهه فجر، امروز ساعت ۹/۱۵صبح "زنگ انقلاب " در دبیرستان شهیدان عبداللهی با حضور مسئولین شهرستان آران و بیدگل به صدا درآمد.

اشتراک در زنگ انقلاب