آمار

شما اینجا هستید

سوم خرداد

اولین همایش بزرگداشت ایثارگران عملیات بیت المقدس

اولین همایش بزرگداشت ایثارگران عملیات بیت المقدس شهرستان آران و بیدگل و گرامیداشت یاد و نام 36 شهید والامقام این عملیات برگزار شد.

اولین همایش بزرگداشت ایثارگران عملیات بیت المقدس شهرستان آران و بیدگل و گرامیداشت یاد و نام 36 شهید والامقام این عملیات برگزار شد.

برگزاری پنجمین گردهمایی گردان امام باقر(ع)

همزمان با سالروز فتح خرمشهر پنجمین گردهمایی رزمندگان گردان امام محمد باقر(ع) لشگر 14 امام حسین(ع)  در آران وبیدگل برگزار شد.

گردان امام محمد باقر

همزمان با سالروز فتح خرمشهر پنجمین گردهمایی رزمندگان گردان امام محمد باقر(ع) لشگر 14 امام حسین(ع)  در آران وبیدگل برگزار شد.

اشتراک در سوم خرداد