آمار

شما اینجا هستید

سينما

هنرمند معلم جامعه است

هنرمند معلم جامعه است و خدمتی که معلم ادبیات با من کرد، حداقل توقعی است که من از هنرمند جامعه‌ام دارم

هنرمند معلم جامعه است و خدمتی که معلم ادبیات با من کرد، حداقل توقعی است که من از هنرمند جامعه‌ام دارم

سرباز وفادار

ابراهیم حاتمی کیا در گفت‌وگویی با حسین قدیانی یادداشت نویس روزنامه جوان بار دیگر از فرمانده اش شهید سید مرتضی آوینی یاد کرد و گفت: آوینی فرمانده‌ای بود که نقشه می‌کشید و ما به عنوان سربازان وفادار نقشه‌های ایشان را عملی می‌کردیم.

ابراهیم حاتمی کیا در گفت‌وگویی با حسین قدیانی یادداشت نویس روزنامه جوان بار دیگر از فرمانده اش شهید سید مرتضی آوینی یاد کرد و گفت: آوینی فرمانده‌ای بود که نقشه می‌کشید و ما به عنوان سربازان وفادار نقشه‌های ایشان را عملی می‌کردیم.

خطر سينمای بدنه

در این فیلم‌ها که کار اصلی آن، هنجارشکنی به بهانه‌ی طنز و هدف اصلی آن ترویج باورهای غلط مبتنی بر جهان‌بینی‌های منحرف غربی‌ست انحرافات آشکاری وجود دارد که جای هیچ توجیهی برای مسئولان امر نمی‌گذارد.

محمدرضا انیسی آرانی

در این فیلم‌ها که کار اصلی آن، هنجارشکنی به بهانه‌ی طنز و هدف اصلی آن ترویج باورهای غلط مبتنی بر جهان‌بینی‌های منحرف غربی‌ست انحرافات آشکاری وجود دارد که جای هیچ توجیهی برای مسئولان امر نمی‌گذارد.

معرفي كتاب بازیگری زن در آیینه شریعت

کتاب بازیگری زن در ایینه ی شریعت به قلم دکتر عبدالله عباسی از پژوهشگران حوزوی آران وبیدگل منتشر و روانه بازار نشر شد.این کتاب بدنبال پاسخگویی به جایگاه زن و هنر در فقه اسلامی بوده ودر پی استخراج قوانین ویا احکامی است که از منظر شریعت در این باره قابل طرح  بوده است.

کتاب بازیگری زن در ایینه ی شریعت به قلم دکتر عبدالله عباسی از پژوهشگران حوزوی آران وبیدگل منتشر و روانه بازار نشر شد.این کتاب بدنبال پاسخگویی به جایگاه زن و هنر در فقه اسلامی بوده ودر پی استخراج قوانین ویا احکامی است که از منظر شریعت در این باره قابل طرح  بوده است.

اشتراک در سينما