آمار

شما اینجا هستید

صادرات

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

درآمد ۲۵۰میلیون دلاری ارز کشور از "آران و بیدگل" نتیجه عدم اتکا به نفت

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به اهتمام ویژه تولیدکنندگان این منطقه به امر تولید گفت: درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری ارز کشور از آران و بیدگل نتیجه عدم اتکا به نفت و اعتماد به نفس است.

درآمد ۲۵۰میلیون دلاری ارز کشور از "آران و بیدگل" نتیجه عدم اتکا به نفت

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به اهتمام ویژه تولیدکنندگان این منطقه به امر تولید گفت: درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری ارز کشور از آران و بیدگل نتیجه عدم اتکا به نفت و اعتماد به نفس است.

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل از سال ۹۲ تاکنون می باشد.

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل از سال ۹۲ تاکنون می باشد.

بیش از 205 میلیون دلار صادرات شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: ۷۶ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار کالا در ۶ ماهه نخست سال‌جاری از این شهرستان به مقصد چندین کشور جهان صادر شده است.

بیش از 205 میلیون دلار صادرات شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: ۷۶ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار کالا در ۶ ماهه نخست سال‌جاری از این شهرستان به مقصد چندین کشور جهان صادر شده است.

اشتراک در صادرات