آمار

شما اینجا هستید

صنعت

اولویت صنایع؛ استفاده از کلیه ظرفیت های بومی آران و بیدگل

امام جمعه آران و بیدگل گفت: جذب نیروهای بومی در واحدهای تولیدی و صنایع به عنوان مطالبه‌ مردم و مسوولان از سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع این شهرستان در اولویت قرار گیرد.

اولویت صنایع؛ استفاده از کلیه ظرفیت های بومی منطقه

امام جمعه آران و بیدگل گفت: جذب نیروهای بومی در واحدهای تولیدی و صنایع به عنوان مطالبه‌ مردم و مسوولان از سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع این شهرستان در اولویت قرار گیرد.

صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری فرش ماشینی آران و بیدگل

فرماندار شهرستان آران و بیدگل : شهرستان آران و بیدگل با وجود تحریم‌های ظالمانه، کمترین میزان تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور را داشته و نرخ بیکاری درآن نزدیک به پنج درصد است.

صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری فرش ماشینی آران و بیدگل

فرماندار شهرستان آران و بیدگل : شهرستان آران و بیدگل با وجود تحریم‌های ظالمانه، کمترین میزان تعطیلی واحدهای صنعتی در کشور را داشته و نرخ بیکاری درآن نزدیک به پنج درصد است.

اشتراک در صنعت