آمار

شما اینجا هستید

غیرمجاز

مسدود سازی 5 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان آران و بیدگل

رییس اداره منابع آب آران ‌و بیدگل گفت: حفاظت از سفره‌های آب‌ زیرزمینی در مناطق کویری ضرورت دارد و بر این پایه در سالجاری پنج حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شد.

مسدود سازی 5 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان آران و بیدگل

رییس اداره منابع آب آران ‌و بیدگل گفت: حفاظت از سفره‌های آب‌ زیرزمینی در مناطق کویری ضرورت دارد و بر این پایه در سالجاری پنج حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان مسدود شد.

حکم حبس برای حفاران غیرمجاز در آران و بیدگل

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به عزم جدی این اداره برای برخورد با متخلفان گفت: برای ۲ حفار غیرمجاز در این شهرستان سه سال حکم حبس تعلیقی صادر شده است.

حکم حبس برای حفاران غیرمجاز در آران و بیدگل

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با اشاره به عزم جدی این اداره برای برخورد با متخلفان گفت: برای ۲ حفار غیرمجاز در این شهرستان سه سال حکم حبس تعلیقی صادر شده است.

اشتراک در غیرمجاز