آمار

شما اینجا هستید

غیرنفتی

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

درآمد ۲۵۰میلیون دلاری ارز کشور از "آران و بیدگل" نتیجه عدم اتکا به نفت

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به اهتمام ویژه تولیدکنندگان این منطقه به امر تولید گفت: درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری ارز کشور از آران و بیدگل نتیجه عدم اتکا به نفت و اعتماد به نفس است.

درآمد ۲۵۰میلیون دلاری ارز کشور از "آران و بیدگل" نتیجه عدم اتکا به نفت

فرماندار آران و بیدگل ضمن اشاره به اهتمام ویژه تولیدکنندگان این منطقه به امر تولید گفت: درآمد ۲۵۰ میلیون دلاری ارز کشور از آران و بیدگل نتیجه عدم اتکا به نفت و اعتماد به نفس است.

اشتراک در غیرنفتی